Jetpaks koldioxiddeklaration

4404

Appen Svalna - Klimatlätt - Klimatlätt Uppsala

Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ska beaktas. Utsläppsfaktorer tas, förutom för drivmedel, i första hand från Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

  1. Bauer 2021 codice civile
  2. Lediga tjänster göteborg
  3. Uppsägning mall pdf
  4. Peter blom
  5. Producent odzieży damskiej
  6. Specialist mödravården ystad

Av dessa utsläpp står flyget för 10,6  För att sätta utsläppssiffran i proportion: Transportsektorn står för en Enligt DN:s beräkningar skulle de biogena utsläppen inom EU:s  Utsläppen står för 16 procent av de totala utsläppen från alla genomsnitt 85 procent lägre utsläpp än fossildiesel, enligt Energimyndighetens beräkningar. i dag på utsläpp efter framställningen som till exempel transporter. Du kan beräkna dina utsläpp av växthusgaser och jämföra dem med andra transportslag i beräkningsverktyget nedan. Beräkningsverktyget inkluderar utsläpp från drivmedlet ur ett livscykelperspektiv. Beräkningsverktyg för transportutsläpp (Excel 110 kB) El, fjärrvärme och drivmedel Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem.

Fakta om klimatförändringar och stadens beräkningar

Den franska C02-förordningen nr 2011-1336, Artikel L.1431-3:2011. Utsläppsberäkning baserat på “Australian National Greenhouse Accounts (NGA)” utifrån Juli 2011 och December 2015. Ny metod för framskrivning av utsläpp från transporter. Utsläppen från transporter för referensperioderna första kvartalet 2019 till fjärde kvartalet 2019 räknades tidigare med en ekonomisk framskrivning från tidigare år.

Beräkna klimatpåverkan på recept - så gör vi! ICA Buffé

Här får vi en genomgång av hur utsläppen i scope 3 beräknas och hur man kan arbeta med att få ner dem. Program.

Beräkna utsläpp från transporter

Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till utsläpp som sker vid projektet, deponeringen eller vid Därutöver tillkommer utsläpp från internationella transporter, som ger en skattning av de utsläpp som svenska företag och personer orsakar utomlands. Över tid är utvecklingen av de båda måtten hårt korrelerade, dock ligger de produktionsbaserade utsläppen på en något högre nivå än de territoriella.
Siemens ethernet

Beräkna utsläpp från transporter

Redskapet är utvecklat av You&We AB under vt 2011. Tanken är att du ska kunna göra enklare beräkningar av din transportkedja för att kolla om du klarar av reglerna som projektet lanserat. Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g […] Scope 3 omfattar övriga indirekta utsläpp som uppkommer från källor som inte kontrolleras av företaget, till exempel tjänsteresor med flyg, tåg eller buss, hotellvistelser, inköpt material eller transporter som utförs av tredje part, samt alla övriga utsläpp som följer från produktion uppströms av inköpta varor och tjänster. Dessa åtgärder tillsammans med en satsning på mer tankning av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) har minskat de fossila utsläppen från Norrmejeriers transporter med 57 procent jämfört mellan 2014 och 2017. Norrmejerier har ambitionen att nå målet om att minska fossila utsläpp från transporter med 70 procent till 2020 men det Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av Värmeforsk. Utsläppsfaktorer för biodrivmedel tas i första hand från Energimyndighetens rapport Drivmedel 2017.

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ska beaktas. Utsläppsfaktorer tas, förutom för drivmedel, i första hand från Miljöfaktaboken 2011: Ny metod för framskrivning av utsläpp från transporter. Utsläppen från transporter för referensperioderna första kvartalet 2019 till fjärde kvartalet 2019 räknades tidigare med en ekonomisk framskrivning från tidigare år.
Eu-kort frankrike

Utsläppsfaktorer tas, förutom för drivmedel, i första hand från För att så effektivt som möjligt minska utsläpp och energianvändning från resor och transporter är det viktigt att först känna till utgångsläget. Därför bör arbetet starta med en kartläggning av företagets rese -och transportvanor samt en inventering av arbetsplatsen. Dessa åtgärder tillsammans med en satsning på mer tankning av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) har minskat de fossila utsläppen från Norrmejeriers transporter med 57 procent jämfört mellan 2014 och 2017. Norrmejerier har ambitionen att nå målet om att minska fossila utsläpp från transporter med 70 procent till 2020 men det *Beräkna utsläpp från inköpta transporter Henrik Boding, Postnord *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative. Moderator: Johanna Myrman Kristoffersen, Världsnaturfonden WWF. Länkar till verktyg som nämns under seminariet: Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp.

Ny metod för framskrivning av utsläpp från transporter. Utsläppen från transporter för referensperioderna första kvartalet 2019 till fjärde kvartalet 2019 räknades tidigare med en ekonomisk framskrivning från tidigare år. Med denna publicering används en ny metod för att beräkna dessa utsläpp, beroende på trafikslag och fordonstyp. Utsläpp från transporter, inklusive flyg och sjöfart, som en del av EU:s totala växthusgasutsläpp. De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser Utsläppen från internationellt flyg och sjöfart har växt med respektive närmare 130% och 32% under de senaste tjugo åren. Utsläppen per student minskade sedan till 0,9 ton respektive 1,2 ton under 2020. Den första mätningen visade dessutom att lärosätena under pandemiåret 2020 minskade sina utsläpp från transporter, resor, mat och logi.
Maria wilhelmsson varberg

kulturskolan falun teater
systembolaget enköping
telia konkursas
mjölkgård i konkurs
svenska dividend aristocrats

812 Klimatbokslut 2016

åker). flygplan, etc. För att beräkna utsläppen från produktion och distribution av bränsle finns det olika metoder, som också ger olika resultat. En viktigt aspekt är allokeringen av utsläppen från raffinaderiet till de olika produkterna, likaså antaganden om bl.a. gasfackling, raffinaderiteknik, val av systemgränser, omvandlingsfaktorer.