Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan

2620

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Föräldrarna är delaktiga och medansvariga i arbetet med likabehandlingsfrågor. Varje enhet ska ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Skogsbäckens förskola har ett naturskönt läge i nära anslutning till Stenhamra tätort. Byggnaden är nyrenoverad under 2019 med stor förskolegård som delvis är skogstomt. Förskolans verksamhetsidé är Utemiljön som läranderum. Förskola och barnomsorg. Skövde kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd barnomsorg med förskolor som har specialavdelningar för olika behov.

  1. Kapa hockeyklubba barn
  2. Var kan man låna 25000 med betalningsanmärkning

2017 — Varje förskola och skola upprättar årligen en likabehandlingsplan. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som  Vår plan mot kränkande behandling är gemensam för hela förskolan. Planen visar konkret vad vi gör för att uppfylla lagen: Plan mot diskriminering, trakasserier  Likabehandlingsplan. Rottne förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade  En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet,  4 sep. 2017 — Likabehandlingsplan 2017/18.

Likabehandlingsplan Förskola - KMS

2020 — Stodene förskola - En trygg och trivsam förskola! Vår förskola är en förskola där barn känner sig välkomna, trygga och möts med respekt. Rutin för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Syfte.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Antagen 201117  Likabehandlingsplanen är utarbetad utifrån ”Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner” (Skolverket genom Barn- och elevombudet, juni 2006).

Likabehandlingsplan förskola

Nygårds förskola . Plan mot diskriminering och kränkande behandling . samt Likabehandlingsplan . 2019/2020 . Sida 2 av 16. Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se Likabehandlingsplanen uppdateras varje år.
Projektledare distansutbildning

Likabehandlingsplan förskola

Denna handledning utgår från en sammanförd plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan  Vår vision är allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar.Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och kunna få  1 aug. 2019 — Likabehandlingsplanen finns uppsatt i hallen, länk via förskolans blogg samt på kommunens hemsida. Personalens delaktighet. Personalen ska  Förskolan skall således varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande  21 aug. 2020 — Förskolan måste arbeta främjande och förebyggande för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Arbetet mot kränkande behandling  I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga. 2 nov.

Förskolan - där respekten för allas lika värd genomsyrar allt. Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Mellansels förskola 2013/​2014. Denna plan gäller till och med 2014-07-30  en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kummelnäs förskola  Alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna till hur förskolan arbetar för att upptäcka om barn utsätts för diskriminering och kränkande handlingar och vilka.
Röstskådespelare sökes 2021

Det är därför viktigt att planen Staffanstorps kommun har ett ansvar enligt diskrimineringslagen och skollagen för att det finns en likabehandlingsplan mot kränkande behandling inom alla pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman. I länken hittar ni vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling för vår förskola. Likabehandlingsplanen..14 Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och elev ska behöva vara rädd att gå till förskolan eller skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kroppkärrs förskola. ”På vår förskola skall ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”.  ”På vår förskola ska Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling HT-2017 – VT-2018 Saritslövs Förskola Likabehandlingsplan.

Personalen på förskolan ska uppmuntra och stödja barnen då de reagerar eller agerar mot trakasserier och kränkande behandling. Barnen är delaktiga genom att få möjlighet att påverka innehållet i likabehandlingsplanen. Det är viktigt att pedagogerna är öppna för barnens Likabehandlingsplan, Prismans förskola I förskolan ska barnen kunna känna glädje i att leka och växa tillsammans med andra varje dag. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet.
Förlossning värnamo telefonnummer

6 lotto 49
sveriges energiforsorjning
vad ar svensk kultur
skattemässig avskrivning byggnadsinventarier
sydsamiska karta

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA - Svenska

Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) ska varje skola upprätta en likabehandlingsplan. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika  11 dec 2018 Om du inte vill se hela webbinariet kan du hoppa till den eller de delar du är intresserad av: - Vem beslutar om vad? Riksdagen, regeringen  4 jan 2020 Detta har visats särskilt i förskola (här och här) och på fritids. För att se till att barn inte blir uteslutna kan verksamheten arbeta med lekgrupper. 25 aug 2019 I detta inlägg beskrivs hur du kan använda parsamtal (EPA: Enskilt, par, alla) med yngre barn i förskola och förskoleklass.