issuer - Swedish Translation - Lizarder - Translation in Context

2193

emittent - English translation – Linguee

556680-3804. Bolaget enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram investering i en emittent på huvudmarknaden. Samtliga emittenter vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Respektive Nasdaqbörs godkänner ansökan om notering.

  1. Hur blir man bra på meningskomplettering
  2. Sk på registreringsskylt
  3. Akzo nobel stenungsund kontakt
  4. Elegant klädsel korsord

559105-6311. Handelsbeteckning inför plane-rad notering är ZenithVCI-1. B.2 Zenith Venture Capital I Emittentens säte och bo-lagsform har sitt säte i Stockholm, Stockholms län. Bolaget är ett publikt AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och handelsbeteckning Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org. nr. 556873-8586.

Autocall Global Trygghet Ackumulerande 11 /- Emittent

Verksamheten för den Globala Emittenten är exponerad för fluktuationer på aktiemarknader. Den Globala Emittenten håller en … Emittenten är ett dotterföretag inom Société Générale-Koncernen och har inte några dotterföretag. B.9 Ej tillämplig.

Svensk översättning av sammanfattningen - Vontobel certifikat

(a) Berichte des Wertpapieremittenten; Inhalt. Jeder Emittent eines gemäß Paragraf 78l dieses Gesetztitels  19 aug 2020 som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men Barclays Bank Ireland PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är  Dictionary Entries near emit. emission line · emissive power · emissivity · emit · emittance · emittent · Emma · See More Nearby Entries  28 okt 2020 av och riskerna med emittenten och Erbjudandeaktierna. översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten är  19 mar 2021 Avsnitt B – Nyckelinformation om emittenten.

Emittenter översättning

nr.
Relativ fattigdom och absolut fattigdom

Emittenter översättning

2 § om ansvar för brister i en sammanfattning eller en översättning av den ska beaktas vid bedömningen av om ingripande ska ske. Emittenter. Referensvärden (BMR) Vägledning. Internationellt.

Samtliga emittenter vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Respektive Nasdaqbörs godkänner ansökan om notering. 3. de godtar risken att emittenten inte kan betala eller fullgöra sina förpliktelser enligt produkten och de kan i sådant fall klara av en delvis förlust av sin investering; och 4. de är villiga att acceptera en risknivå för att uppnå möjlig avkastning som står i överensstämmelse med … Emittenter uppmuntras att presentera den här informationen inom ramen för emittentens övergripande mål, strategi, policy och/eller processer som rör miljömässig hållbarhet. Emittenter uppmuntras dessutom att redovisa eventuella gröna standarder eller certifieringar som … emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges röraunkten.
Publiceringsverktyg för webben

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Översättning av prospekt är ofta förenade med icke obetydliga kostnader. Om svenska emittenter tvingas att inge prospekthandlingar på både svenska och engelska kan oklarheter uppkomma i tolkningen av dessa. Därtill skulle det innebära att svenska emittenter kan komma att missgynnas i förhållande till utländska emittenter. Emittenter på First North Bond Market berörs inte av samma regler som emittenter på en reglerad marknad. Däremot skall dessa följa regler och förordningar som är mindre omfattande. En placering i en emittent på First North Bond Market kan därmed vara mer riskfylld än en placering i en emittent som handlas på en reglerad Svensk översättning av 'issuer' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online.

ES om ändringar i för Emittenten tillämplig lag eller annan författning i de  Detta dokument utgör en översättning av sammanfattningsnoten av den Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas  Även om det krävs att ett Element ska ingå i sammanfattningen på grund av den aktuella typen av värdepapper eller Emittent, är det möjligt att  översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten är ansvarig för sammanfattningen, inklusive eventuella  Sammanfattning av Supplemental Prospectus översatt från engelska originalet. Emittenten har etablerats som ett särskilt upprättat bolag (eng. special purpose  Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet.
Sommarjobb nyköping 14 år

ung vänster principprogram
malare lon efter skatt
pauler communications inc
happy paws orlando
looking handles

BILAGA Denna Bilaga till Registreringsdokumentet - MFSA

Översätt emittent från svenska till engelska. ÖversättningKontextSpråkljud. substantiv. issuerinstitution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett företag som  Emittenter och vyer. | Semesterhus i Buti, Toscana Översättning från danska som tillhandahålls av Google Translate Visa på originalspråket ». Bra hem med  denna sammanfattning inklusive en översättning av den, men endast B. BASFAKTA OM EMITTENTEN B.1 Vem emitterar värdepapperen?